دکتر سمیرا طالبی
متخصص کودکان و نوزادان
کد نظام پزشکی : ۱۵۴۹۰۰
بخش: درمانگاه کودکان و نوزادان
خدمت ها :

بیماری‌های عفونی کودکان

بیماری‌های کلیه کودکان

بیماری‌های خون کودکان

بیماری‌های غدد و متابولیک کودکان

بیماری‌های گوارش کودکان

بیماری‌های ایمونولوژی و آلرژی کودکان

بیماری‌های قلب کودکان

بیماری‌های روماتولوژی کودکان

بیماری‌های اعصاب کودکان

university سوابق تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان
دکترای حرفه‌ای پزشکی

permanent-job سوابق شغلی

دکتر سمیرا طالبی متخصص متخصص کودکان و نوزادان هستند. مطب دکتر سمیرا طالبی در استان تهران، شهر تهران ، خیابان حافظ، خیابان جامی، خیابان شیخ هادی ،پلاک 18، درمانگاه شبانه روزی درنیان واقع شده است. برای مراجعه به دکتر سمیرا طالبی می‌توانید از پروفایل ایشان در سایت درنیان به ‌صورت اینترنتی و غیرحضوری نوبت بگیرید

ارسال نظرات


نظرات

کاربر 1 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 2 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 6 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳