دکتر رویا ثنایی سبزوار
کارشناس شنوایی سنجی
کد نظام پزشکی : 806
بخش: شنوایی شناسی
خدمت ها :

تست‌های تخصصی و تکمیلی شنوایی شناسی شامل تست بالانس بلندي صوت، متناوب، يك يا دو گوش

تست تحليل رفتن

طنين صوتي

تست SISI

تست استنجر با طنين صوتي خالص

تست گفتار فيلتر شده

تست با لغات دو سيلابي طولاني

تست لومبارد

تست ميزان دقت حسي عصبي

تست تشخيصي جملات ساختگي

ارزیابی سیستم شنوایی مرکزی، با گزارش

ساختگي/ گفتاری و تست ET هر یک

آزمون پتانسيل‌هاي برانگیخته پایدار شنوایی ABR جامع یا محدود

آزمون پتانسيل‌هاي برانگیخته پایدار شنوایی؛ ASSR جامع یا محدود

ارزیابی سیستم شنوایی مرکزی، با گزارش

university سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)
کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)

permanent-job سوابق شغلی

دکتر رویا ثنایی سبزوار متخصص کارشناس شنوایی سنجی هستند. مطب دکتر رویا ثنایی سبزوار در استان تهران، شهر تهران ، خیابان حافظ، خیابان جامی، خیابان شیخ هادی ،پلاک 18، درمانگاه شبانه روزی درنیان واقع شده است. برای مراجعه به دکتر رویا ثنایی سبزوار می‌توانید از پروفایل ایشان در سایت درنیان به ‌صورت اینترنتی و غیرحضوری نوبت بگیرید

ارسال نظرات


نظرات

کاربر 1 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 2 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 6 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳