دکتر فاطمه دلفان
فیزیوتراپیست
کد نظام پزشکی : ف-7205
بخش: فیزیوتراپی
خدمت ها :

دیاترمی

طب‌سوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه

Body Jacket

Cock Up(استاتیک دست)

Sarmiento Brace (استاتیک بازو)

LSO

ارزیابی و برنامه‌ریزی برای فیزیوتراپی بیمار به ازای هر دوره فیزیوتراپی

ارزیابی سیستم شنوایی مرکزی، با گزارش

آزمون پتانسيل‌هاي برانگیخته پایدار شنوایی؛ ABR جامع یا محدود

تست‌های تخصصی و تکمیلی شنوایی شناسی شامل تست بالانس بلندي صوت، متناوب، يك يا دو گوش/تست تحليل رفتن/طنين صوتي/تست SISI/تست استنجر با طنين صوتي خالص/تست گفتار فيلتر شده/تست با لغات دو سيلابي طولاني/تست لومبارد/تست ميزان دقت حسي عصبي/تست تشخيصي جملات ساختگي/ گفتاری و تست ETF؛ هر یک

ماساژ یا تمرین درمانی یا تکنیک های درمان دستی (برای مثال؛ حرکت دادن، دستکاری، درناژ دستی لنفاتیک ها و کشش دستی)؛ به ازای هر جلسه (فقط در موارد لنف ادما تحت پوشش بیمه پایه می باشد.)

university سوابق تحصیلی

کارشناسی فیزیوتراپی

permanent-job سوابق شغلی

دکتر فاطمه دلفان متخصص فیزیوتراپیست هستند. مطب دکتر فاطمه دلفان در استان تهران، شهر تهران ، خیابان حافظ، خیابان جامی، خیابان شیخ هادی ،پلاک 18، درمانگاه شبانه روزی درنیان واقع شده است. برای مراجعه به دکتر فاطمه دلفان می‌توانید از پروفایل ایشان در سایت درنیان به ‌صورت اینترنتی و غیرحضوری نوبت بگیرید

بیمارستان ساسان

ارسال نظرات


نظرات

کاربر 1 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 2 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 6 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳