دکتر هادی لباف قاسمی
متخصص درمان ریشه
کد نظام پزشکی : 139003
بخش: دندانپزشکی
خدمت ها :

کامپوزیت

N2

ویزیت دندانپزشک متخصص

ویزیت دندانپزشک عمومی

پروفيلاكسي-بزرگسال

پروفيلاكسي-كودك

کاربرد موضعی وارنیش فلوراید

ترمیم یا تعمیر سیلانت موجود روی دندان-به ازا هر دندان

درمان اندو

دنچر کامل ماکسیلا

تصویر 2 بعدی دهانی/صورتی فتوگرافیک که بصورت داخل دهانی ای خارج دهانی تهیه شده است

معاينه كامل و جزء به جزء دهان-مشكل محور(فقط متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت)

university سوابق تحصیلی

تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

permanent-job سوابق شغلی

دکتر هادی لباف قاسمی متخصص متخصص درمان ریشه هستند. مطب دکتر هادی لباف قاسمی در استان تهران، شهر تهران ، خیابان حافظ، خیابان جامی، خیابان شیخ هادی ،پلاک 18، درمانگاه شبانه روزی درنیان واقع شده است. برای مراجعه به دکتر هادی لباف قاسمی می‌توانید از پروفایل ایشان در سایت درنیان به ‌صورت اینترنتی و غیرحضوری نوبت بگیرید

ارسال نظرات


نظرات

کاربر 1 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 2 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 6 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳