دکتر مهران قنواتی
متخصص ارتوپدی
کد نظام پزشکی : 95965
بخش: درمانگاه ارتوپدی
خدمت ها :

ویزیت پزشک متخصص

پروسیجر ارتوپدی

باز کردن پنجره در گچ

باز کردن، برداشتن یا دو نیم کردن گچ

university سوابق تحصیلی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی

permanent-job سوابق شغلی

دکتر مهران قنواتی متخصص متخصص ارتوپدی هستند. مطب دکتر مهران قنواتی در استان تهران، شهر تهران ، خیابان حافظ، خیابان جامی، خیابان شیخ هادی ،پلاک 18، درمانگاه شبانه روزی درنیان واقع شده است. برای مراجعه به دکتر مهران قنواتی می‌توانید از پروفایل ایشان در سایت درنیان به ‌صورت اینترنتی و غیرحضوری نوبت بگیرید

ارسال نظرات


نظرات

کاربر 1 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 2 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 6 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳