دکتر علی حریرچی
پزشک عمومی
کد نظام پزشکی : 38879
بخش: اورژانس
خدمت ها :

ویزیت عمومی

نوار قلب

جا انداختن اندامها ی در رفته

سرم تراپی و تزریقات

بخیه و پانسمان

سونداژ

گذاشتن لوله معده و شستشوی معده

university سوابق تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

permanent-job سوابق شغلی

دکتر علی حریرچی متخصص پزشک عمومی هستند. مطب دکتر علی حریرچی در استان تهران، شهر تهران ، خیابان حافظ، خیابان جامی، خیابان شیخ هادی ،پلاک 18، درمانگاه شبانه روزی درنیان واقع شده است. برای مراجعه به دکتر علی حریرچی می‌توانید از پروفایل ایشان در سایت درنیان به ‌صورت اینترنتی و غیرحضوری نوبت بگیرید

ارسال نظرات


نظرات

کاربر 1 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 2 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳
کاربر 6 ۱۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۹

تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳، در هیات دولت تصویب شد.

۱۲ ۳