زودترین وقت

وقت دستی

درمانگاه شبانه روزی درنیان

مرکز درمانی شبانه روزی درنیان به عنوان مرکز VIPتخصصی سرپایی آماده ارایه خدمات درمانی می باشد. بدیهی است با توجه به VIP بودن مرکز، این مرکز کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه را در اسرع وقت و با نهایت احترام پذیرش خواهد کرد. کلیه خدمات ویزیت، کلینیکی و درمانی مراجعین در این مرکز، صرفا توسط اساتید ، متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بر اساس تعرفه دولتی صورت می گیرد . همچنین هزینه های درمانی در مرکز درمانی درنیان برای بیمه شدگان بیمه های پایه و تکمیلی بر اساس تعرفه مصوب خواهد بود.

پزشکان درمانگاه درنیان

تمامی حقوق متعلق به درمانگاه درنیان میباشد